LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KARNICACH – ODDZIAŁ „BIEDRONKI” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022