Innowacja pedagogiczna : „Mądra sówka – czyli zabawy matematyczne w klasie 1 ”

     Od października 2018 r. uczniowie klasy pierwszej biorą udział w innowacji pedagogicznej „Mądra sówka – czyli zabawy matematyczne w klasie 1 ”, której autorem jest p. Monika Kocik.
Niniejsza innowacja pedagogiczna została wprowadzana w celu zachęcenia wszystkich uczniów do zabawy matematyką oraz ze względu na to, że wiele dzieci ma trudności w uczeniu się zagadnień matematycznych i boją się jej.

          Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci rozwijają umiejętności matematyczne od początku nauki w szkole podstawowej, a wprowadzane treści matematyczne łączone są z elementami ruchu, które sprzyjają rozwijaniu wszystkich funkcji motorycznych i uczą dzieci matematyki w sposób przyjemny i zabawny. Treści matematyczne są realizowane podczas zabaw ruchowych na terenie szkoły lub poza nią . Są to zabawy ruchowe usprawniające między innymi orientację przestrzenną, liczenie, porównywanie liczebności zbiorów, klasyfikowanie z wykorzystaniem liczmanów, chusty animacyjnej, środowiska naturalnego. Innowacyjne jest łączenie treści matematycznych z życiem codziennym: mały księgowy, posługiwanie się pieniędzmi, planowanie i szacowanie wydatków, zabawy w sklep, zabawy z użyciem kalkulatora, komputera i środowiska naturalnego.