Informacja

Koszt obiadów grudzień 2020 r.

                   56,00zł.

Wpłatę za obiady proszę uiścić na adres:

Zespół Szkół Publicznych w Karnicach Ul. Szkolna 13

nr konta 42 9376 0001 2005 0010 0003 0001

W treści , imię i nazwisko dziecka oraz kwota za dany miesiąc . Termin płatności : do 15-go każdego miesiąca .