INFORMACJA O OBIADACH

Z dniem 11 września 2023r. uczniowie naszej szkoły będą mogli skorzystać z dożywiania w ramach obiadów szkolnych.
Aby uczeń był uprawniony do korzystania z dożywiania, rodzic lub opiekun prawny ucznia powinien do dnia 7.09.2023r. złożyć w sekretariacie szkoły wypełnioną deklarację. Druki można pobrać w szkole.
Więcej informacji udziela intendentka Pani Iwona Fryt pod numerem telefonu 785 400 866