DNI PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

pobrane„Bo pamiętać należy o tym,
Że kto ze zdrowiem ma kłopoty,
Sięgać musi po owoce i jarzyny,
Bowiem od tego zdrowsze są:
Ciało, dusza i koniczyny
.”

/Natusław/

     Na przełomie listopada i grudnia w ramach godzin wychowawczych odbyły się w naszej szkole Dni Profilaktyki. Tematyka podzielona została na trzy działy: zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu oraz pomoc przedmedyczna.

      Wychowawcy klas IV-VI przygotowali dla uczniów warsztaty na temat prawidłowego odżywiania. Zapoznali wychowanków z talerzem zdrowia i piramida żywienia. Następnie wszyscy wspólnie przygotowali  pożywne i zdrowe sałatki.

     W kolejnym tygodniu szkołę odwiedzili przedstawiciele straży granicznej, by przypomnieć uczniom zasady bezpiecznego zachowania w najbliższym otoczeniu. Uczniowie obejrzeli prezentację oraz wzięli udział w pogadance.

      Ostatnim etapem były praktyczne zajęcia z pomocy przedmedycznej. Uczniowie chętnie uczyli się na fantomach zasad resuscytacji.

     Wszystkie formy zaproponowane przez nauczycieli w ramach Dni Profilaktyki cieszyły się zainteresowaniem wśród uczniów. Mamy nadzieję, że nabyte wiadomości i umiejętności zaprocentują na przyszłość.