Bezpieczeństwo nieletnich oraz Nieletni wobec prawa.

W ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie uczniowie klasy VIII gościli na lekcji przedstawicieli policji w Gryficach. Zagadnienia,które były poruszane na spotkaniu to: Bezpieczeństwo nieletnich oraz Nieletni wobec prawa. Uczniowie mogli dowiedzieć się, kto to jest nieletni, jaka jest odpowiedzialność prawna nieletnich, na jakie zagrożenia narażeni są młodzi ludzie korzystający z internetu, jak można stać się ofiarą cyberprzemocy oraz to,że zbyt częste korzystanie z internetu może doprowadzić do uzależnienia. Ważną częścią spotkania było uświadomienie uczniom, gdzie można uzyskać skuteczną pomoc w przypadku, gdy nie możemy poradzić sobie z problemami.