Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

         W coroczny kalendarz szkolnych uroczystości wpisany jest apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którego celem jest rozwijanie zainteresowań historią Ojczyzny oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych. 30 kwietnia odbyła się szkolna uroczystość z okazji zbliżającej się 228 rocznicy. Montaż słowno – muzyczny, przedstawiający ówczesną sytuację polityczną Polski, był dla uczniów niezapomnianą lekcją patriotyzmu. Części literackiej towarzyszyła prezentacja multimedialna, która przybliżyła tło historyczne związane z uchwaleniem pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji. Apel został przygotowany pod kierunkiem Pani Wioletty Lampart i Pani Jolanty Westphal.