29. finał akcji Sprzątanie Świata???

Nasza szkoła propagując selektywny i ekologiczny styl życia aktywnie włączyła się do akcji w ramach światowej kampanii ,,Clean Up the World”, której organizatorem i koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Hasło tegorocznej edycji kampanii to: „Wszystkie śmieci są nasze”.
Uczniowie klas 4-8, zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki, wyruszyli sprzątać okolicę. Młodsi uczniowie wzięli udział w warsztatach pt.,,GRY I ZABAWY Z SZOPEM”????
Udział w zajęciach ekologicznych pokazał, że dzieci wiedzą , jak należy postępować z odpadami, a pozostawianie ich w lasach jest świadectwem braku świadomości ekologicznej i nieodpowiedzialności.