Dzień Edukacji Narodowej

          Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. I właśnie z tej okazji 14 października cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu przygotowanym przez naszych uczniów pod kierunkiem p. Joanny Matuszyńskiej. Artyści poprzez program artystyczny wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Uczniowie w zabawny sposób zaprezentowali obraz współczesnej szkoły oraz przedstawili postać nauczyciela.

Ten dzień był też doskonałą okazją do wręczenia wszystkim pracownikom szkoły podziękowań, a także przyznania nagród Dyrektora i Wójta. Nagrodę Dyrektora otrzymały: panie Gabriela Wojciechowicz i Monika Kocik, natomiast Nagrodę Wójta Gminy Karnice otrzymała pani dyrektor Teresa Szydłowska oraz pani Jolanta Dąbrowska. Pani dyrektor życzyła całemu gronu pedagogicznemu satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.My również dołączamy się do życzeń i wszystkim pracownikom szkoły składamy jeszcze raz najlepsze życzenia!