????????? ????????? ????ł? ??? ???óż????ą???? ??ę ?????ó?

Dziś w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Dyrektora Szkoły za wybitne wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023.
W uroczystości udział wzięli Dyrektor Szkoły pani Teresa Szydłowska oraz Wójt Gminy Karnice pan Lech Puzdrowski.
Nagrodzeni uczniowie nie tylko osiągnęli wysokie wyniki w nauce, ale są aktywni na forum klasy i szkoły, biorą udział w konkursach, włączają się w szkolny wolontariat, są koleżeńscy i cechuje ich wysoka kultura osobista.
Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali:
Klasa V
● Natasza Erwińska – 5,50
● Gabriela Stawicka – 5,33
● Zofia Strojek – 5,25
Klasa VI
● Marcelina Błąd – 5,00
● Maciej Kościański – 5,00
Klasa VII
● Kinga Hałuszczak – 5,14
● Julia Koźlik – 5,07
● Amelia Dudziak – 4,79
Klasa VIII
● Łukasz Łazarski – 4,79
Pani Dyrektor pogratulowała osobom, które otrzymały stypendia. Podkreśliła, że sukces został osiągnięty, dzięki wytrwałości, zdolnościom, talentowi i pracowitości. Życzyła wszystkim uczniom dalszych sukcesów i osiągania wyników na miarę swoich możliwości.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że Stypendium Dyrektora Szkoły będzie nie tylko nagrodą dla najlepszych, ale także zachętą do wytrwałej pracy dla pozostałych uczniów.