‼️ Ważna informacja ‼️

PRZYPOMNIENIE! – MONITOROWANIE PROJEKTU WSPARCIE DLA DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM
Jak wynika z procedury monitorowania projektu „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”,obowiązkiem wnioskodawcy jest składanie co 6 miesięcy począwszy od dnia przekazania sprzętu oświadczeń o posiadaniu sprzętu przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu
Jak wynika z procedury monitorowania projektu „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”,obowiązkiem wnioskodawcy jest składanie co 6 miesięcy począwszy od dnia przekazania sprzętu oświadczeń o posiadaniu sprzętu przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu (tj. do końca XII.2022r., VI.2023, XII.2023. Itd.),
Gmina Karnice ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Karnice.
W związku z powyższym przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia w Urzędzie gminy do dnia 30.06.2023 r.
Formularze oświadczeń dostępne są w sekretariacie UG Karnice oraz na stronie www.karnice.pl (poniżej)
Tel. 913877225 Sylwia Jankowska
Numer seryjny sprzętu znajduje się na pudełku i w umowie.
PLIKI DO POBRANIA:
Na www.karnice.pl i w sekretariacie urzędu